Menu

Logická olympiáda 2021

I v letošním roce se naše škola zúčastnila soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa ČR. Školní kolo organizovalo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů v hodinách informační a komunikační technologie. Proběhlo ve dnech 15. až 21. října 2021 a v  kategorii „C“ – střední školy nás reprezentovalo 373 žáků 1. až 4.  ročníku. Řešení logických úloh je založeno na samostatném logickém uvažování, pohotovém rozhodování a kreativním přístupu.

Nejlepší řešitelé školního kola:

1. - 2. Krčmářová Natálie 3. D
  Zlámal Ondřej 3. D
3. Kubešová Andrea 1. A
4. Ulčák Petr 3. C
5. - 7. Doubková Daniela 3. D
  Smetanová Anna 1. C
  Svoboda Lukáš 2. D
8. Bartoňková Veronika 2. B
9. - 10. Křeháček David 3. B
  Zosimov Michail 3. C

Všem žákům děkujeme za účast a těšíme se na shledání v dalším ročníku soutěže.

RNDr. Jana Návratová