Menu

 Projektový den VPŠ a SPŠ MV v Holešově

V úterý 18. prosince 2018 proběhl tradiční projektový den na střední odborné škole.
Pro první ročník lektoři peer programu pod vedením Mgr. Kotoučové realizovali peer aktivity z oblasti návykových látek. Druhý ročník absolvoval workshop na téma mapování drogové scény – příklady z praxe a workshop na extremismus a divácké násilí. Obě akce zajišťovali policisté z MŘ Ostrava a z KŘ PČR Ostrava. U žáků třetího ročníku proběhly motivační besedy, které se týkaly práce u policie, konkrétně u Speciální pořádkové jednotky KŘ PČR Moravskoslezského kraje. Druhou besedu zajišťoval kolega z SKPV KŘ Olomouckého kraje, který se specializuje na krizovou komunikaci v policejním vyjednávání. Žákům čtvrtého ročníku se věnovali personalisté z krajských ředitelství a vybraných služeb. Prezentaci vedla vedoucí odboru personálního policejního prezídia.

Projektový den byl zaměřen na prevenci rizikového chování a zároveň motivoval naše žáky k výběru své budoucí profese.