Menu

Logická olympiáda 2018

Jak se již stalo dobrým zvykem, i v letošním roce se naše škola zúčastnila Logické olympiády. Soutěž zorganizovalo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů dne 17. října 2018 v počítačové učebně č. 10. Ve školním on-line kole nás v kategorii C reprezentovalo 14 žáků 1., 2. a 3. ročníku střední odborné školy. Soutěž, kterou pořádá Mensa ČR, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Při řešení nerozhodují naučené znalosti a vědomosti, ale schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování.

Do krajského kola, do něhož postupuje 50 nejlepších řešitelů v každém kraji, se z naší školy probojovali  dva soutěžící. Krajské kolo se uskuteční dne 2. listopadu 2018 na Fakultě aplikované informatiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Oběma postupujícím i ostatním řešitelům blahopřejeme a držíme palce v krajském kole.

RNDr. Jana Návratová