Menu

Bez souhry týmu by vrahy neusvědčili

Ve středu 6. září 2023 proběhla první projekce v rámci školního projektu „BIJÁK S POKECEM“. Na programu měla projektová manažerka téma vraždy v lokalitě Buchlovských kopců, jejího objasnění, kdy klíčovou byla spolupráce týmů SKPV: kriminalistů, vyšetřovatelů, techniků a také odboru kriminalistických a technických expertiz. Kruh se tak uzavřel, a přestože mladé ženě život vrátit nelze, soud viníky potrestal mimořádnými tresty.

Projekce se účastnila pětice žáků, jejichž zájem byl opravdový. Diskuse k případu byla poutavá, padly i další zajímavé dotazy k práci policie, psychologie atp. 

Druhým  „BIJÁKEM“ nového školního roku bude téma prvosledových hlídek a uskuteční se  ve středu večer 4. října 2023. Co se dozvíte? Kdy byly prvosledové hlídky PČR vytvořeny, která událost k rozhodnutí vedla. Projekce přiblíží výcvik a záběry z celorepublikových soutěží prvosledových hlídek jednotlivých krajských ředitelství PČR.  

PhDr. Soňa Svobodová