Menu

Do Vídně za poznáním i zábavou

V říjnu naše škola uspořádala v rámci výuky německého jazyka jednodenní výchovně vzdělávací zájezd do Vídně. Cílem bylo poznat reálie německy mluvících zemí. V šest hodin ráno jsme nasedli do autobusu a vyrazili na cestu. V Brně jsme si vyzvedli paní průvodkyni
z cestovní kanceláře, která nás pak během jízdy upozorňovala na krásy okolí a také nám připomněla základní informace o Vídni a přidala také pár zajímavostí nejen o ní, ale také o Rakousku.

V rakouské metropoli jsme nejprve navštívili Kriminalistické muzeum. Zde jsme se rozdělili na 2 skupiny a vydali jsme se na komentovanou prohlídku s průvodci. Ti byli velmi milí a shovívaví, snažili se mluvit pomalu a zřetelně, abychom jim dobře rozuměli, a když jsme se malinko ztráceli, pomáhaly nám s porozuměním naše paní učitelky. Dozvěděli jsme se spoustu informací o nejvýznačnějších kriminalistických případech Rakouska od středověku až po dvacáté století.

Rychlým krokem jsme se pak přesunuli do historického centra a vydali se na komentovanou prohlídku se zaměřením na nejvýznamnější pamětihodnosti města, např. Rathausplatz, místo, kde se každoročně pořádají vyhlášené vánoční trhy, nebo Stephansdom neboli katedrálu sv. Štěpána, která je postavena v gotickém stylu a je zároveň symbolem Vídně. Zde jsme dostali rozchod. Někdo šel poznávat kulinářské umění Vídně, někdo nakupovat suvenýry, každý dle svého uvážení.

Posledním bodem zájezdu byla návštěva zábavního centra Prater, jehož dominantou je obří kolo Riesenrad. K dalším atrakcím patří autodromy, rozličné kolotoče, střelnice, horské dráhy, strašidelné hrady či kabinet voskových figurín. Po rozchodu šel každý vyzkoušet atrakci, která jej upoutala a k jejíž absolvování sebral odvahu.

Zájezd jsme si velice užili, program byl nabitý a pestrý, byla v něm zastoupena složka vzdělávací i zábavná, proto bych určitě nic neměnila a hned bych jela Vídeň navštívit znovu.

Karolína Škrabalová, žákyně 4. C