Menu

Státní zkouška ze zpracování textu na počítači

Dne 19. prosince 2023 se konala státní zkouška ze zpracování textu na počítači. Zkoušky se dobrovolně zúčastnili zájemci z řad žáků druhého ročníku. Prověření znalostí ze zpracování textu trvalo třicet minut. Žáci dostali pět listů textu – na každém z nich měli odlišný úkol spojený s přepisováním předloženého textu či upravováním jeho gramatiky.

Státní zkoušku zahájil ředitel školy, poté již zkoušku řídila zkušební komisařka, která písemnosti vyhodnotí a následně postoupí k revizi na Národní ústav pro vzdělávání v Praze, jenž je garantem státních zkoušek a úspěšným uchazečům zasílá vysvědčení.

Mgr. Denisa Prášilová