Menu

Slavnostní shromáždění

Dne 21. března 2024 se uskutečnilo slavnostní shromáždění zaměstnanců VPŠ a SPŠ MV v Holešově, které se koná každoročně v souvislosti s narozením Jana Ámose Komenského a Dnem učitelů. Shromáždění proběhlo ve velkém sále internátu A. Na úvod promluvil ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA, který představil úkoly školy do budoucna a poděkoval zaměstnancům za dosavadní práci. Poté vystoupili s vyhodnocením svého úseku za uplynulého období zástupci ředitele školy pro výchovu a výcvik, pro ekonomiku a pro vnitřní záležitosti.

Následovalo ocenění policistů a pracovníků školy. Z rukou ředitele školy policisté převzali medaile Ministra vnitra „Za věrnost“ v souvislosti s dobou trvání služebního poměru a medaili „Za zásluhy o bezpečnost“. Policejní prezident udělil „Čestnou medaili“ a „Plakety“ za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména policie. Plukovníku Petru Repkovi Policejní prezident udělil „Kříž věrnosti“ za trvání služebního poměru v délce více jak 40 let.

Také ředitel plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA svým zaměstnancům udělil při příležitosti Dne učitelů „Čestnou medaili Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově“ a „Plaketu Policejní školy v Holešově“.

Velmi zdařilý kulturní program zajišťovali žáci střední odborné školy – Eliška Verlíková, Veronika Handlová, Renata Kaňáková a třída 4. B. Po skončení oficiální části následovala neformální zábava a k poslechu i tanci hrál DJ Šmakin.