Menu

Slavnostní shromáždění zaměstnanců VPŠ a SPŠ MV v Holešově 

Dne 29. června 2022 proběhlo na internátě A slavnostní shromáždění zaměstnanců školy. Tradičně je tato akce spojena s oslavou narození Jana Ámose Komenského a Dnem učitelů. Realizuje se v březnu, nicméně z důvodu covidové situace byla akce přesunuta na konec června.

V úvodu ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA pozdravil všechny přítomné, poděkoval za dosavadní práci i dosahované výsledky školy a pro nadcházející prázdninové období popřál všem klidnou dovolenou a načerpání sil pro další práci. S vyhodnocením uplynulého období vystoupil zástupce ředitele pro výuku a výcvik vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. a následně i zástupce ředitele pro ekonomiku Ing. Bc. Martin Novotný, který hovořil o finanční situaci školy.

Hlavním bodem programu bylo ocenění zaměstnanců medailemi ministra vnitra, medailí a plaketami policejního prezidenta a medailemi a plaketami ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

O kulturní program se postaralo oddělení vychovatelů, ale především žákyně střední odborné školy. Svými působivými pěveckými a tanečními čísly zanechaly velmi krásný dojem u všech účastníků.