Menu

Mezinárodní konference

Ve dnech 4. 5. – 5. 5. 2023 se uskutečnila mezinárodní konference škol a institucí působících v oblasti bezpečnosti a vzdělávání policistů v rumunské Cluj - Napoce. Organizátorem této konference byla tamní policejní škola, se kterou máme mnohaletou vynikající spolupráci. Konference měla podtitul „Veřejný pořádek v Evropě; mezi tradicí a současností“ a byla zaměřena především na problematiku a nové trendy v oblasti vzdělávání dospělých s přihlédnutím ke specifičnosti vzdělávání policistů a dalších příslušníků bezpečnostních složek.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově byla na této akci reprezentována plk. Mgr. Lumírem Hendrychem, Ph.D. a Mgr. Janem Hrazdirou, kteří vystoupili s příspěvkem „Professional Language Education of Police Officers in Holešov“ (Odborné jazykové vzdělávání policistů v Holešově), pojednávajícím o jazykových kurzech a dalším jazykovém vzdělávání pro policisty, které je realizováno na naší škole.

Tohoto setkání se dále účastnili zástupci policejních škol a dalších vzdělávacích institucí z Německa, Slovenska, Maďarska, Moldávie a samozřejmě Rumunska.

Konference měla po obsahové i organizační stránce vynikající úroveň a byla přínosem pro všechny účastníky, kteří měli možnost získat informace o různých přístupech a trendech v policejním vzdělávání aplikovaných v různých vzdělávacích institucích v účastnických zemích. Konference byla zároveň i možností k osobnímu setkání účastníků a tím i k prohloubení spolupráce mezi partnerskými školami.