Menu

Ukázka pro děti základních škol

Dne 26. dubna 2022 uskutečnili příslušníci pracoviště ochrany areálu a krizového řízení ukázku výcviku služebních psů a ukázku výzbroje Policie České republiky v prostoru holešovského zámeckého parku. Akce proběhla ve spolupráci se střediskem volného času TYMY v rámci akce Děti země.

Děkuji příslušníkům za přípravu ukázky a za vzornou reprezentaci naši školy.

mjr. Ing. Bc. Radek Kvasnica