Menu

Tříkrálová sbírka

K začátku roku neodmyslitelně patří Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika. Naše škola se v rámci dlouholeté spolupráce s Charitou Holešov do této tradiční novoroční charitativní akce také zapojuje. Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vykoledovat peníze pro ty nejpotřebnější. Dary do Tříkrálové sbírky dokážou proměnit složité životní osudy mnoha lidí. Peníze pomáhají Charitě pečovat o nemocné, handicapované, seniory, matky s dětmi v tísni a další sociálně potřebné.

Děkujeme vám, všem dárcům, kteří nám pomáháte zachovat tradici tříkrálového koledování stále živou. Velké díky především patří koledníkům Lindě Malčokové (3. B), Filipu Kubánkovi (3. A) a Davidu Mičulekovi (3. A), kteří se oblékli do královských kostýmů, zpívali koledy a rozdávali drobné dárky. Letos se vybrala krásná částka 10.024 korun.