Menu

Letní výcvikový kurz 1. ročníku 

V období od 9. 5. do 20. 5. 2022 proběhl letní výcvikové kurz 1. ročníku v Protivanově. První týden kurz absolvovaly třídy 1. A a 1. C a druhý týden je vystřídaly třídy 1.B a 1. D.

Náplň kurzu tvořil výcvik ve střelbě ze vzduchovky přímo v areálu Protivanov. Další v pořadí - výcvik na lodi na stojaté vodě se uskutečnil na rybníku taktéž přímo v areálu. V rámci aktivit přežití v přírodě žáci museli prokázat znalost tvorby přístřešků z dostupného materiálu, rozdělání ohně, přípravu čaje aj. Pro mnohé adrenalinovou částí programu byla speologie. Šlo o tzv. zážitkovou trasu, která vedla ve spodních patrech Sloupsko-šošuvských jeskyních. 

Profesionální horolezci připravili pro účastníky kurzu nízké lanové překážky včetně překonání vodní překážky. To byla pro mnohé výzva. S větším či menším úspěchem překážky nakonec překonali všichni. Bohatý program obsahoval cykloturistiku, orientaci v terénu i pořadovou přípravu. Žáci si zkusili i vyhlášení poplachu a noční nástup. 

Týdenní aktivity zakončil tradiční závod Protivanowo-man. Náročné kurzy zajišťovali učitelé z oddělení odborné bezpečnostní přípravy za aktivní pomoci třídních učitelů a vychovatelů. Tímto všem děkuji za odpovědný přístup. 

kpt. Mgr. Karel Pospíšilík
učitel OOBP