Menu

Závěr semináře „Mravní a křesťanská výchova“ 

Na závěr cyklu seminářů „Mravní a křesťanská výchova“ se konala v úterý 23. června  2022 závěrečná exkurze, které se zúčastnili žáci prvního ročníku SOŠ.
První část exkurze byla zaměřena na návštěvu Velehradu – na prohlídku významného poutního místa na Moravě, které je spojováno s Velkomoravskou říší a cyrilometodějskou tradicí. Žáci absolvovali prohlídku muzea, kde byl připomenut význam a historie Velehradu, přínos Cyrila a Metoděje pro obyvatele Velké Moravy. Poutní místo Velehrad je národní, duchovní, kulturní i vzdělávací kolébkou našeho národa. Tato část exkurze byla zakončena prohlídkou celého románského areálu včetně jeho dominanty – klášterního kostela Nanebevzetí P. Marie.

V další části exkurze byla prohlídka „Živé vody“ v Modré. Ve sladkovodní a botanické expozici, která svým obsahem volně doplnila probírané učivo v ekologii, byli žáci seznámeni s životem ve vodě, kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy a charakteristikou jednotlivých biotopů.

PaedDr. Antonín Strachota