Menu

Výsledky 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti 

Také v letošním školním roce 2020 – 2021 se škola zapojila do 43. ročníku SOČ, kterému byla i v současných mimořádných pandemických podmínkách věnována značná pozornost.

V průběhu I. pololetí školního roku se do soutěže přihlásilo celkem 5 žáků. Vzhledem k mimořádné situaci způsobené pandemii Covid – 19 podmínky soutěže splnily pouze dvě práce a postoupily do okresního kola. V okresním kole soutěže, které se konalo 7. dubna, dosáhli studenti naší školy následující umístění:

Lukáš Kocmánek 1. místo

obor č. 16 historie

Název práce: Český četník v období první republiky, protektorátu a poválečném období

(vedoucí práce: Mgr. Vladislav Hodis, Ph.D. a Mgr. Zuzana Hájková)

 

Vojtěch Barbulák 8. místo

obor č. 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Název práce: Skauting

(vedoucí práce: Ing. Bc. Lenka Klechová)

Práce Lukáše Kocmánka postoupila do krajského kola, kde v silné konkurenci obsadila krásné druhé místo.

Účastníkům soutěže blahopřejeme za krásné umístění, děkujeme jim za úspěšnou a příkladnou reprezentaci škol a věříme, že budou i v dalším období neméně úspěšní. 

PaedDr. Antonín Strachota