Menu

Beseda s biskupem Mons. Antonínem Baslerem

V rámci semináře „Mravní a křesťanská výchova“ proběhla ve středu 19. dubna 2023 beseda s olomouckým biskupem Mons. A. Baslerem.Mons. A. Basler se v úvodní části besedy věnoval otázkám dnešního sociálního učení se zaměřením na člověka, který je vázán složitým předivem vztahů moderní společnosti. Upozornil na význam společenských věd a filozofie, které slouží k výkladu postavení člověka ve společnosti. Na příkladech ze Starého a Nového zákona připomenul význam teologické dimenze pro morální řešení dnešních problémů lidského soužití.

V následné živé diskuzi za vysokého zájmu posluchačů byly zodpovězeny otázky týkající se obsahu činnosti biskupa, jeho pracovní náplni i osobního a profesního vývoje. 

PaedDr. A. Strachota