Menu

Vzdělávací zájezd

Na závěr cyklu seminářů „Mravní a křesťanská výchova“ se konala v úterý 18. června 2019 závěrečná exkurze, které se zúčastnili žáci prvního ročníku SOŠ.

Exkurze byla zahájena návštěvou Velehradu - významného poutního místa na Moravě. Žáci zavítali do místního muzea, v němž se dozvěděli více o historii a současnosti této památky, prohlédli si zajímavé exponáty a na moderních panelech si ověřili a doplnili svoje znalosti. Následovala prohlídka nádherné barokní baziliky a jejího okolí.

Druhá část exkurze směřovala do Modré, konkrétně do sladkovodní a botanické expozice „Živá voda“. Žáci byli seznámeni s životem ve vodě i kolem vody, pozorovali ryby z prosklenného tunelu 3 metry pod hladinou, prošli naučnou botanickou stezkou s bylinami a dřevinami okolí vod, podívali se na naučný film a zaujala je také malá výstava vycpanin vodních ptáků a savců.

Celkově exkurze důstojně ukončila výše zmíněný seminář a vhodně doplnila probírané učivo v dějepise, společenských vědách, biologii a ekologii.
Velké poděkování patří PaedDr. Antonínu Strachotovi, který celou akci zorganizoval.

Mgr. Jolana Saibertová