Menu

Pokud bychom žili v době bez covidu, tak by v sobotu 23. ledna 2021 byl areál Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově již od rána plný návštěvníků – uchazečů o střední odborné vzdělávání a jejich rodinných příslušníků. Přilehlé ulice by byly plné aut, stejně jako další volné parkovací plochy. Tradičně areál v rámci Dne otevřených dveří navštíví řádově stovky návštěvníků.

Bohužel, realita je jiná. I proto, naše škola reagovala na situaci, kdy epidemiologická opatření nedovolují shromažďovat se ve velkém počtu a připravila Den otevřených dveří online formou. Cílem bylo zájemce maximálně informovat o vzdělávacích i jiných aktivitách školy. Především se soustředit na přijímací řízení a obsah vzdělávání na střední škole. O tento typ je mezi veřejností velký zájem. Střední policejní škola v Holešově má dlouholetou tradici a ve vzdělávání si udržuje vysoký standard. Dokladem toho je fakt, že ve výsledcích dosažených u maturitní zkoušky se naše škola řadí mezi 25% nejúspěšnějších škol v ČR. Také u Policie ČR se naši absolventi neztratí a zastávají řadu významných manažerských postů.

V rámci online Dne otevřených dveří se návštěvníci webových stránek školy www.spshol.cz mohli prostřednictvím video ukázek seznámit nejen s areálem školy. Veškeré materiály jsou stále aktivní pro všechny zájemce z řad veřejnosti. Jedná se o komentovanou prezentaci s úvodním slovem ředitele školy, jejímž obsahem je vzdělávání na střední odborné škole, přijímací řízení, popis vzdělávacích, sportovních nebo volnočasových aktivit včetně uplatnění absolventů. Dále video prohlídka areálu, učeben, sportovišť, jídelny nebo internátu. No a konečně spot školy, který zachycuje významné akce Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.

Je potěšující, že již ráno dne 25. ledna 2021 měly prezentace dohromady ke 2000 zhlédnutí. Svědčí to o stále trvajícím zájmu o střední policejní školu. 

Video prezentace jsou ke zhlédnutí na stránkách školy www.spshol.cz na titulní stránce ve slideru Informace k přijímacímu řízení na střední školu, popřípadě v sekci Důležité dokumenty na titulní stránce.