Menu

Logická olympiáda 2020

Jak se již stalo dobrým zvykem, i v letošním roce se naše škola zúčastnila soutěže s názvem Logická olympiáda.  I přes nepříznivý vývoj situace v našem státě v souvislosti s nemocí COVID - 19 zorganizovalo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů tuto soutěž ve dnech 15. až 21. října 2020 v rámci distanční výuky.

Ve školním on-line kole nás v kategorii C reprezentovalo 346 žáků 1. - 4. ročníku střední odborné školy. Soutěž, kterou pořádá Mensa ČR, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Při řešení nerozhodují jen naučené znalosti a vědomosti, ale především schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování.

Do krajského kola soutěže, do něhož postupuje 50 nejlepších řešitelů v každém kraji, se již potřetí z naší školy probojoval  Ondřej Berecz z 4. C. K němu se letos přidaly žákyně prvního ročníku Michaela Gromusová z 1. A a Aneta Šiberská z 1. B.

Krajské kolo logické olympiády 2020 se uskutečnilo 6. listopadu 2020 také on-line formou. Ve velmi silné konkurenci 58 postoupivších řešitelů převážně z gymnázií z celého kraje se po namáhavém boji Ondřej Berecz  umístil na krásném 8. místě a Aneta Šilbeská obsadila dělené 24. a 25. místo.

Všem žákům, kteří se olympiády zúčastnili, děkujeme a úspěšným řešitelům blahopřejeme. Ondřeji, Míše i Anetě, kteří se účastnili krajského kola, děkujeme za úspěšnou reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 

RNDr. Jana Návratová