Menu

Byli jsme u toho: Školení MV ČR k ochraně veřejných prostranství

V pondělí 26. února 2024 se uskutečnil v objektu konferenční místnosti MV ČR (Nad Štolou) celodenní program pro cílové skupiny: vysoké školy a vzdělávací zařízení resortu vnitra. Program byl zaměřen na rozšíření znalostí a informací v oblasti ochrany a zodolnění měkkých cílů ve spojení s vzdělávacími zařízeními.

Účastníky přivítal vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání PhDr. Jan Paďourek a představil experty:

  • Zdeňka Kalvacha, bezpečnostního experta, psychoterapeuta.
  • Tomáše Krause, experta se zaměřením na otázky boje proti terorismu a extremismu.
  • Paní Gabrielu Ben David, MA, expertku v oblasti bezpečnosti a krizového plánování v rámci měkkých cílů v Evropě.
  • Jana Patawu, člena Krizově komunikačního týmu MV.

Cílem školení bylo přiblížení systému a postupu ochrany měkkých cílů vzdělávacím subjektům: od analýzy rizik, přes technickou ochranu a v neposlední řadě i oblasti měkkých dovedností, zodolnění měkkých cílů, krizovou komunikaci vně i uvnitř subjektů. Součástí byla také panelová diskuse.

Akce byla přínosná a plně rezonovala s již realizovanými aktivitami VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

PhDr. Soňa Svobodová, MBA