Menu

KARAOKE SHOW MUST GO ON

Dne 11. prosince 2019 se na naší škole uskutečnila vánoční soutěž karaoke v anglickém jazyce.  Odpoledne bylo rozděleno na dvě části. První polovina byla zaměřena na předvedení pěveckých dovedností, které několik týmů obohatilo o taneční prvky a zdařilé choreografie. Druhá část se skládala z překladu anglických písní do českého jazyka a poté naopak. Velkým překvapením bylo vystoupení učitelek anglického jazyka. Zazpívaly nám píseň Mamma Mia od známé skupiny ABBA. Do soutěže se zapojilo přes 40 žáků, kteří vytvořili celkem 11 týmů. Všechna čísla byla výborná, proto každý dostal malou odměnu v podobě sladkosti či jinou pozornost. Díky vyrovnaným výkonům v  obou hodnocených oblastech se na prvním místě umístily žákyně ze třídy 3.D se svojí choreografií a zpěvem písně Baby Shark.  O druhé a třetí místo se díky shodnému počtu bodů podělila Tereza Vladovová ze 3. C  s dvojicí svých spolužáků – rapperů Radimem Muschalkem a Vsevoldem Sakalem. 

Jménem všech zúčastněných bychom chtěli poděkovat porotcům a vyučujícím anglického jazyka za organizaci této vydařené akce.

Natálie Snášelová, Terezie Uhýrková, Denisa Nekulová a Cecílie Hrdličková (3.D)