Menu

Veřejné zakázky VPŠ a SPŠ MV v Holešově jsou uveřejňovány na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji.

V minulosti VPŠ a SPŠ MV v Holešově využívala  profilu zadavatele v E-ZAK a elektronické tržiště Gemin.

Od 1.7.2016 jsou smlouvy zveřejňovány v registru smluv.

Aktuální výběrová/nabídková řízení

nejsou momentálně žádné

Ukončená výběrová/nabídková řízení

Pronájem pozemků v k.ú. Dobrotice

- výzva k podání nabídky
- krycí list nabídky
- návrh nájemní smlouvy 1. část
- návrh nájemní smlouvy 2. část
- snímek katastrální mapy
- zpráva o posouzení a rozhodnutí o výběru