Menu

 Dárcovství krve

          Dne 30. listopadu 2023 proběhla na naší škole přednáška a diskuze ohledně problematiky dárcovství krve. Žáci třetího ročníku dospívají do věku, kdy mohou začít darovat to, co nejde nijak uměle vytvořit, to nejcennější, a to vlastní krev. Mohou tak pomoci zachránit lidský život. Právě tato myšlenka byla hlavním smyslem této akce.

Krásnou prezentaci si nachystaly členky Českého červeného kříže.  Vlastní postoje a postřehy sdělil dlouholetý dobrovolný dárce pan Martínek Vladimír, který dovršil nádherných 112 bezplatných odběrů!  Žáci se dozvěděli vše o této problematice, tj. kdo může darovat, za jakých podmínek, jaké jsou výhody jako např. kontrola vlastního zdravotního stavu, poukázka na občerstvení a vitamíny a apod. Diskuze vedla k ujasnění samotného dárcovství a také ke srovnání rozdílu bezplatného dárcovství krve a „prodej plazmy“ do soukromých zařízení (např. Sanoplazma) v návaznosti na finanční stránku.

 Je velmi potěšující, že našim studentům není lhostejné zdraví a život ostatních, vítězí u nich pocit pomoci druhému a snaha být prospěšný. Doufám, že v budoucnu se mnozí rozhodnou jít na vlastní kůži si vyzkoušet, co takové dárcovství obnáší.

kpt. Antonín Nášel, oddělení bezpečnostní přípravy