Menu

BOBŘÍK INFORMATIKY – ÚSTŘEDNÍ KOLO

Ve středu 1. února 2023 proběhlo ústřední kolo Bebras Challenge v nejstarší kategorii Senior. Zúčastnilo se celkem 365 soutěžících, tedy cca 25 - 30 postupujících z každého kraje.

Tato soutěž je tematicky zaměřena do několika oblastí informatiky, jako je algoritmizace, programování, řešení problémů, hledání strategií, kódování, šifrování apod. Soutěžící vyplňovali na počítači test složený z 15 úloh různé obtížnosti, jež byl limitován časem 60 minut.

Pro Zlínský kraj soutěž proběhla na Gymnáziu v Uherském Hradišti, kam si postup vybojovaly dvě žákyně naší školy Aneta Šilberská a Julie Poláková.

I když se neumístily na předních příčkách výsledkové listiny, přesto je už velkým úspěchem, že se jim v nabité konkurenci především žáků gymnázií podařilo postoupit do ústředního kola soutěže. Proto Anetě i Julii děkujeme za hodnotné výsledky v soutěži a za vzornou reprezentaci naší školy.

kpt. Mgr. Miroslav Kolomazník