Menu

Dračí lodě – Kojetín

Na naší škole se na konci školního roku žáci nenudí v lavicích, ale snaží se sáhnout na dno svých fyzických i psychických sil při sportovních disciplínách v soutěži Sportovní třída roku. Studenti prvního, druhého a třetího ročníku ve dnech 6. - 8. 6. 2023 přijeli do loděnice v Kojetíně, aby se zúčastnili závodu na dračích lodích.

Žákovské týmy závodily v tričkách, které se barevně lišily od ostatních tříd. Na palubě dračí lodě byla posádka tvořená z osmi dívek a dvanácti chlapců, celkově tedy dvaceti pádlujících, kteří museli poslouchat rytmus bubeníka sedícího na špičce lodi, aby pádlovali všichni jako jeden. Na druhé straně lodi, vzadu, stál kormidelník udávající lodi směr. Nejdůležitější byl trénink, protože téměř všichni studenti 1. ročníku seděli v dračí lodi poprvé. Třídy se učily od profesionálů - kormidelníků. Tímto chceme poděkovat panu učiteli Karlu Hrudíkovi, jeho bývalému kolegovi Pavlu Válkovi a Lucii Kotoučové, kteří nám věnovali svůj čas a přispěli k našim dobrým výsledkům. Závod se skládal ze dvou částí – 400 m dlouhé trati a sprintu. Měřené úseky dopadly následovně:

  1. místo 2.B
  2. místo 3.B
  3. místo 1.D

Další disciplínou Sportovní třídy roku, která se také uskutečnila v Kojetíně, byl hod na cíl. Jednoznačně ji vyhrály třídy třetích ročníků:

  1. místo 3.D
  2. místo 3.B
  3. místo 3.C

Letošní sportovní dny v Kojetíně si všechny třídy užily. Vážíme si učitelů naší školy, kteří tuto akci zorganizovali, a chceme jim poděkovat za příjemné prožití několika červnových dnů.

Další disciplíny Sportovní třídy roku 2023 se uskuteční v průběhu června, ale především 28. a 29. 6., ve dnech věnovaných pouze sportu, z nichž vzejde vítěz a držitel putovního poháru.

Jeden za všechny, všichni za jednoho!

Kotrašová, Sedláková, žákyně 1. ročníku