Menu

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky VPŠ a SPŠ MV v Holešově jsou uveřejňovány na profilu zadavatele E-ZAK,  od 1.4.2017 je možné veřejné zakázky nalézt také na novém profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji.

V minulosti VPŠ a SPŠ MV v Holešově využívala elektronické tržiště Gemin.

Od 1.7.2016 jsou smlouvy zveřejňovány v registru smluv.

 

Aktuální nabídková řízení

Momentálně žádné

 

Ukončená nabídková řízení

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově vyhlašuje 4. kolo veřejné soutěže na odprodej nepotřebného majetku.

Jedná se o originální a nepoužitý spotřební materiál do tiskárny OKI C9800 (sady tonerů), který je prodáván zájemcům z řad fyzických a právnických osob.

Dokumentace veřejné soutěže ke stažení

Krycí list