Menu

Šprechtíme

Ve čtvrtek 13. prosince proběhlo vánočně laděné konverzační odpoledne s němčinou. Vždy dva zástupci z každé třídy soutěžili v rozličných disciplínách. Cílem nebylo prověřovat gramatické znalosti, ale zábavnou formou porovnat své schopnosti porozumět slyšenému, vysvětlit slova či je doplnit do kontextu. Některé výkony rozesmály spolusoutěžící, kreativita a nápaditost je našim studentům vlastní. A vůbec nevadilo, že mezi sebou soupeřili žáci prvních i čtvrtých ročníků.

Celé zápolení skončilo následovně:

1. místo               Eliška Benešová, Denisa Nekulová, 2.D
2. místo               Kateřina Důbravová, Veronika Valošková, 3.B
3. místo               Sára Machulová, Hana Raclová, 2.B

Děkuji celé sekci německého jazyka za přípravu a celkovou organizaci.

Mgr. Martina Pořízková