Menu

Výtvarné projekty na SPŠ

Každým rokem vybraní žáci 1. a 2. ročníku pod vedením paní učitelky Ireny Kotoučové v rámci předmětu občanská nauka tvoří výtvarné projekty. Žáci si mohou vybrat z těchto témat:

  • Motiv Policie České republiky (činnost, útvary, úkony aj.),
  • Filozofie (probírané učivo např. Platónovo podobenství o jeskyni nebo Achilles a želva od Zenóna z Eleje)
  • Sportovní třída roku (disciplíny patřící ke sportovní třídě roku např. šplh, běh, plavání aj.)

Žáci dostanou jen papír určité velikosti a pak se již fantazii meze nekladou. Každý výtvor je originální, zaslouží si pozornost a svědčí o tom, že jsou žáci policejní školy nadaní nejrůznějšími talenty.

Hotové projekty se po zarámování stávají součástí výzdoby školních prostor nebo slouží jako pomůcka do vyučování.

žákyně 1. a 2. ročníku

Motiv k tématu Policie České republiky:Motiv k tématu Filozofie:


Motiv k tématu Sportovní třída roku: