Menu

Den Policie ČR 2019

Dne 23. května 2019 se v zahradě holešovského zámku uskutečnila již tradiční prezentační akce „Den Policie ČR 2019“.

Organizačně poměrně náročnou akci realizovala Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, Městská policie Holešov a město Holešov. Jako významné partnery přizvali Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, a Záchrannou službu Zlínského kraje, kteří společně předvedli ukázku vyproštění osob z havarovaného vozidla a poskytnutí první pomoci. Hasiči se taktéž významnou měrou podíleli na materiálním zabezpečení celé akce. Blok dynamických ukázek započala Speciální pořádková jednotka Jihomoravského kraje, jejíž členové předvedli zákrok proti davu za vydatné pomoci figurantů z řad žáků druhého ročníku policejní školy. Této jednotce patřila i poslední ukázka – zadržení nebezpečného pachatele. Velmi akční byli policisté z Vojenské policie Olomouc, kteří předvedli napadení chráněné osoby.

Tradičně velký úspěch zaznamenala skupina hipologie Městské policie Ostrava a výcvik služebních psů z Výcvikového střediska v Dobroticích.

Vybraní žáci druhého ročníku předvedli divákům výcvik sebeobrany (kopy, pádové techniky aj.).

Kromě dynamických ukázek měli účastníci možnost prohlédnout si stánek Celní správy Zlínského kraje, vozidla služby dopravní policie, zkusit si poskytnutí první pomoci, ověřit pravost dokladů, podívat se na kriminalistickou techniku nebo vystřelit si z laserové pistole. Na nádvoří proběhla prezentace Městské policie Holešov, Pojišťovny MV ČR a Hasíka. Určitě atraktivní byla pro diváky prezentace výstroje a výzbroje Speciální pořádkové jednotky Moravskoslezského kraje.

Jako bonusovou aktivitu můžeme uvést pro návštěvníky i možnost projet se na člunech po vodní ploše zámecké zahrady. Kolem 11 hodiny přiletěl i vrtulník Letecké služby Policie ČR.

O občerstvení se tradičně postaralo Odborné učiliště Holešov.

Z pohledu organizátorů se jednalo o úspěšnou akci, i když počasí návštěvníkům moc nepřálo. Všichni by uvítali více sluníčka.