Menu

Na kolo jen s přilbou

Ve čtvrtek 16. června 2022 od 15 hodin se pracovníci a žákyně naší školy podíleli na zajištění akce „Na kolo jen s přilbou“. Sportovně naučné odpoledne pro malé cyklisty a koloběžkáře organizovalo Středisko volného času TYMY ve Smetanových sadech v Holešově.

Pro návštěvníky akce jsme připravili jízdu zručnosti, která zahrnovala slalom a zdolávání překážek na kole, nebo koloběžce. Trasu vyznačily žákyně naší školy pestrobarevným dopravním značením, které všem účastníkům umožnilo bezpečné zvládnutí celé trati a zároveň jim zpříjemnilo jejich snažení.

Na zajištění akce se podíleli pracovníci oddělení policejních činností plk. Mgr. Petr Benda a kpt. Mgr. Erik Sova za vydatné a obětavé pomoci žákyň naší školy Aničky Krátké a Julie Matuškové ze třídy 2. D, a Terezky Těžké ze třídy 2. A. Svou přítomností na místě naše účinkování podpořil i zástupce ředitele školy pro výuku a výcvik plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D.

Počet účastníků byl pravděpodobně ovlivněn horkým letním počasím, které vybízelo více ke koupání než ke sportovním aktivitám, možná předpovědí odpolední bouřky, která v závěru akce do Holešova skutečně dorazila. Přesto chci všem výše jmenovaným poděkovat za osobní nasazení a přístup, kterým přispěli k úspěšnému průběhu celého odpoledne a prezentaci školy na veřejnosti.

plk. Mgr. Petr Benda