Menu

Logolink OP VVV hor barva cz

Projekt Šablony pro SŠ

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu:      Šablony VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Datum realizace:     01. 03. 2020 – 28. 02. 2022

Šablony zaměřené na:

  • personální podporu – školní kariérový poradce
  • vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP
  • vzájemnou spolupráci pedagogů
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • tandemovou výuku
  • nové metody ve výuce
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • projektový den ve škole
  • projektový den mimo školu
  • komunitně osvětová setkávání

Cílem projektu je profesní růst pedagogů v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím akreditovaných kurzů, výměny zkušeností, zavádění nových metod a forem práce, prohloubení spolupráce a sdílení dobré praxe. Zároveň chceme podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a intenzivně pracovat se všemi žáky v oblasti kariérového poradenství.