Menu

Den pro zdraví

Dne 13. dubna 2019 proběhl v prostorách 3. Základní školy v Holešově již XII. ročník akce „Den pro zdraví“.

Naše škola se prezentovala ukázkami první pomoci s možností praktického nácviku KPR a použití automatického externího defibrilátoru. Akce se velice zdařila, byla na ní prezentována celá řada produktů a aktivit souvisejících se zdravým stravováním, pohybovými aktivitami, poskytnutím první pomoci lidem ohroženým na životě a věcí související se zdravým životním stylem. Velice aktivně prezentovaly školu v den svého volna žákyně prvního ročníku: Barbora Marholtová, Magdaléna Rožnovská z 1. A a Natálie Stojanová z 1. C. Problematiku první pomoci prezentovala v součinnosti také kpt. Mgr. Pavlína Halašková, vrchní komisařka Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy.

plk. Mgr. Karel Hrudík