Menu

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Pod patronací sekce ruského jazyka oddělení cizích jazyků byla v průběhu prosince a ledna uspořádána konverzační soutěž v ruském jazyce.

Předvánoční poslechové části soutěže se zúčastnilo více než šedesát žáků z 1. až 3. ročníku. Nejlepší „posluchači“ pak postoupili do druhého kola, které proběhlo 31. ledna a v němž už bylo třeba uplatnit aktivní řečové dovednosti. Žáci mluvili před komisí sestavenou z učitelů ruského jazyka o tématech vyplývajících z různých konverzačních okruhů a v nejvyšší kategorii také pracovali s obrázkem.

Kromě toho, že si všichni zúčastnění zpříjemnili odpoledne mezi dalšími lidmi, kteří mají také rádi ruský jazyk, vzešel navíc z přátelského jazykového soupeření vítěz - Timur Pjatygin, jenž bude naši školu reprezentovat ve Vsetíně, kde probíhá krajské kolo konverzační soutěže.