Menu

Beseda s plk. gšt. Armády ČR Mgr. J. Kníchalem

Již tradičně v rámci semináře „Mravní a křesťanská výchova“ proběhla 22. března beseda s plk. gšt. Armády ČR Jaroslavem Kníchalem, která byla zaměřena na otázky duchovní služby v ozbrojených složkách.
Plk. J. Kníchal seznámil studenty s historií, posláním, významem, zaměřením, obsahem a konkrétními příklady činnosti duchovních v armádě. V následné živé diskuzi byly zdůrazněny otázky významu a morálních aspektů duchovních hodnot ve společnosti a ve světě, včetně aktuální situace na Ukrajině. 

PaedDr. Antonín Strachota