Menu

Škola hrou aneb workshop s komiksy

Více než stovka žáků druhého ročníku měla možnost ve dnech 17. a 18. května 2023, v rámci workshopu, pracovat se speciálními sešity vytvořenými policisty KŘP Hlavního města Prahy.Komiksové sešity jsou zaměřeny na trestní odpovědnost mladistvých. Pracovní sešit obsahuje čtyři kreslené příběhy týkající se některých typů protiprávních jednání, která mohou být páchána mládeží a na mládeži. Příběhy vycházejí ze skutečných případů, které policisté v Praze vyšetřovali.

Žáci pracovali, diskutovali v týmech a hledali společně odpovědi na připravené otázky. Právě dialog a práce v týmu byly přidanou hodnotou tohoto programu. Závěr patřil ještě malému kvízu z oblasti BESIP, protože prevence v dopravě se vždy vyplácí.

Děkujeme policistům z Prahy, kteří materiál vytvořili a poskytli. Dík patří také koordinátorovi BESIP MD ČR Ing. Pavlu Čížkovi za dopravní kvízy.

PhDr. Soňa Svobodová, MBA