Menu

Ekonomická olympiáda

V prosinci roku 2018 proběhl v naší škole 2. ročník soutěže „Ekonomická olympiáda“.

Této soutěže se zúčastnily všechny tři třídy 4. ročníku. Do krajského kola postoupili tito soutěžící:

Ze 4.A: Maceášik Tomáš, Hanáková Nikol
Ze 4B: Franek Antonín, Havránek Lukáš, Kadubcová Kateřina
Ze 4.C: Hňoupek  Jiří

Soutěžícím přeji hodně úspěchů v krajském kole.

kpt. Ing. Eva Kaňová