Menu

Finanční gramotnost do škol

V rámci předmětu Ekonomika se koncem listopadu v naší škole konala plánovaná odborná přednáška finančních expertů z finanční společnosti Partners. Hlavními přednášejícími byli Jiří Stodůlka a Iveta Navrátilová z přerovské organizace. Přednáška se konala na základě zapojení naší školy do akce „Finanční gramotnost do škol“, který je jedním z projektů společnosti Yourchance o.p.s. a pomáhá učitelům vytvářet podmínky pro vznik finančně gramotné školy. Mezi hlavní cíle projektu patří zejména vytvářet v kooperaci se školami prostředí, které umožní rozvoj finančně gramotné a podnikavé mladé generace. Aktuálně proběhla přednáška s názvem „Základní hospodaření s financemi“, kde se pracovalo s tématy rodinného rozpočtu, kryptoměn, investicemi a protiinflačního spoření. 

kpt. Ing. Jan Veselý, MBA
oddělení policejních činností