Menu

Soutěž ve šplhu středních škol

Dne 14. února 2024 se uskutečnila soutěž ve šplhu středních škol. Okresní a krajské kolo uspořádala Střední zdravotnická škola v Kroměříži, za účasti 8 družstev dívek a 6 družstev chlapců. Jmenovitě naši školu reprezentovaly tyto žákyně: Radka Janková, Tereza Grošková, Valerie Kohoutová, všechny ze 4. C, Lucie Nedbalová 3. C, Klára Vojtěchová 3. A, Eliška Verlíková a Linda Malčoková obě z 3. B. Druhý ročník měl zastoupení Veronikou Šichnárkovou. Velmi nás potěšilo jejich umístění. První místo vybojovala právě Veronika Šichnárková z 2. B, druhé pak Radka Janková a bronz připadl Kláře Vojtěchové. Zatímco děvčata soutěž naprosto ovládla, jak v jednotlivcích, tak v družstvech, chlapci byli v pořadí družstev druzí. Naši školu reprezentovali: David Jiránek a Viktor Santo Marino z 3. B, Filip Malý z 3. A. Třídu 2. C zastupovali Ondřej Hoff a Jakub Sýkora. Dále soutěžili žáci Nikolas Pečenka a Jan Pelikán z 2. B. Nejmladšími účastníky ze školy byli Ondřej Martinček a Adam Zemánek oba z prvního ročníku.

Vzhledem k tomu, že se rýsuje možnost v příštím roce uspořádat na naší škole celostátní kolo ve šplhu, jsou výsledky našich závodníků příslibem a motivací k tréninku i pro ostatní žáky školy. Za úspěšnou reprezentaci všem jmenovaným děkujeme.

kpt. Mgr. Karel Pospíšilík