Menu

42. ročník Středoškolské odborné činnosti 

V průběhu I. pololetí školního roku 2019/2020 se do 42. ročníku Středoškolské odborné činnosti přihlásilo celkem 9 žáků.  Vzhledem ke vzniku mimořádné situaci způsobené pandemií COVID 19 podmínky soutěže splnily pouze dvě žákyně, které soutěžní práce odevzdaly ve stanoveném termínu. Obě soutěžní práce v rámci školního a městského kola SOČ, které se konalo 26. 3. 2020 na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově, postoupily do okresního kola SOČ. V okresním kole D. Dvouletá obsadila 3. místo a E. Petrková 4. místo.

Denisa Dvouletá v rámci krajského kola, které se konalo 5. 5. 2020 na Gymnáziu JAK a JŠ v Uherském Brodě v soutěžním oboru č. 17 – filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní s prací na téma „Problematika pracovněprávních vztahů“ obsadila pěkné osmé místo.

Oběma žákyním blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování současně patří také kpt. Mgr. A. Zapletalové, která obě žákyně vedla a přispěla k dosaženým výsledkům.

Celostátní přehlídka odborných prací.
8. ročník soutěžní přehlídky odborných prací 

Ve čtvrtek 4. 6. 2020 proběhlo ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově hodnocení prací v rámci celostátní soutěžní přehlídky odborných prací žáků odborných škol v oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“. Do letošního již 8. ročníku, který byl poznamenán karanténními opatřeními v důsledku pandemie Covid 19 se přihlásilo do soutěže jen 10 soutěžících. Žáci naší školy obsadili 1. místo v kategorii Právo, 1. místo v kategorii Prevence a odhalování kriminality a 1. místo v kategorii Informační a komunikační technologie.

Všem žákům blahopřejeme k dosaženému umístění a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Poděkování současně také patří i vedoucím jednotlivých soutěžních prací, kteří měli na úspěchu žáků velký podíl. Poděkování si také zaslouží členové hodnotící komise, kteří přispěli k průběhu letošního ročníku soutěže.  

PaedDr. A. Strachota