Menu

Přehlídka středních škol – Holešov 2021 

Dne 19. října 2021 proběhla na zámku v Holešově Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění.  Organizátory celé akce byla Okresní hospodářská komora Kroměříž, město Holešov a Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Holešov.

Akce byla určena pro žáky a žákyně vyšších ročníků základních škol, jejich rodiče, pedagogy i širokou veřejnost.

Mezi vystavovateli měla svůj stánek i Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově. Rada pro propagaci pplk. Mgr. Eva Vichlendová společně s Natálií Joklovou a Petrem Loulou ze třetího ročníku podávali informace o vzdělávání a aktivitách na střední odborné škole. Tato akce podpořila nejen město Holešov, ale přispěla k propagaci naší školy a větší informovanosti veřejnosti.