Menu

Výchovně vzdělávací a motivační akce pro 4. ročník

Ve dnech 12. a 13. září 2023 absolvovaly třídy 4. A a 4. B dvoudenní výchovně vzdělávací a motivační exkurzi do Prahy. Totéž absolvovaly v termínu 19. a 20. září třídy 4. C a 4. D.

V úterý brzy ráno jsme vyjeli školním autobusem směr Praha. Cesta nám trvala něco málo přes čtyři hodiny. Naší první zastávkou bylo Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, kde už na nás netrpělivě čekala vedoucí oddělení náboru a personální stabilizace, paní Mgr. Iva Vránová. Ta nám poskytla informace o našem dvoudenním pobytu v Praze a hlavně nás ještě více navnadila k práci u Policie ČR. Vyprávěla nám o rozmanitosti policejní práce, k jakým útvarům se můžeme přidat a co kde můžeme zažít.

Poté jsme se vydali prozkoumat operační středisko. Zde jsme mohli na vlastní oči vidět třeba to, jak funguje veškeré spojení mezi policisty, nebo jak se vyřizují telefonická oznámení od občanů na tísňovou linku policie. Nejvíce nás zaujaly videozáznamy z kamer, které dokážou vidět na vzdálenost i několika kilometrů.

Naší další zastávkou bylo Poříční oddělení. Zde nás čekala zajímavá prezentace o náročné práci policejního potápěče. Také jsme se projeli policejním člunem po Vltavě a někteří z nás se u toho i osvěžili. Odcházeli jsme odtud plní dojmů.

Poslední aktivitou, co jsme stihli první den, byla návštěva Policejního muzea. Už jsme byli docela unavení z celého dne, ale pan průvodce nás dokázal zaujmout vyprávěním o případu Otýlie Vranské neboli ženy v kufru nebo případem sériového vraha Huberta Pilčíka. Také jsme se dozvěděli zajímavosti z policejní historie i současnosti. Po prohlídce muzea jsme se rozdělili na dvě skupiny a každá se vydala ke svému nocležišti. Jedna skupina byla ubytovaná na Policejní akademii a druhá na internátu Střední policejní školy v Hrdlořezích.

Druhý den jsme absolvovali náborovou akci, společně s jinými školami. Viděli jsme ukázky policejní hipologie, jak koně spolupracují s těžkooděnci, dále ukázky policejní kynologie a práci cizinecké policie. Poté jsme si mohli projít stánky, kde nám byly představeny některé služby policie, prohlédnout si policejní výbavu i zbraně a soutěžit v překážkové dráze s „opileckými brýlemi“ (simulují stav opilosti) o zajímavé ceny. Celá akce se nám moc líbila. V tomto bodě se program pro skupiny trochu odlišoval. Třídy 4. C a 4. D místo tohoto zážitkového dopoledne absolvovaly návštěvu útvaru Pohotovostní motorizované jednotky. Zde jsme se dozvěděli, co všechno služba u tohoto útvaru, jediného v republice, obnáší, jaké úkoly zde plní a jakou techniku a vybavení policisté používají.

Naši exkurzi jsme zakončili prohlídkou stadionu SK Slavia Praha. Tam jsme se dozvěděli, jak policisté pomáhají a monitorují stadion nejen při fotbalových utkáních, dostali jsme se do VIP sektoru i do fotbalového muzea Slavie. Před Edenem na nás čekalo policejní auto vybavené nejrůznějšími kamerami a technikou a také vodní stříkač.

V Praze bylo blaze a jsme moc rádi, že jsme se mohli této akce zúčastnit a poznat i něco nového. Dozvěděli jsme se další nové informace, které nám usnadňují přemýšlení o nástupu k Policii České republiky.

Aneta Šilberská, 4. B