Menu

Projektový den

Jako každoročně i letos v závěru kalendářního roku proběhl projektový den na střední odborné škole. Dne 12. prosince od 08:00 hodin začal program ve všech čtyřech ročnících. V prvním ročníku se realizoval vrstevnický peer program z oblasti návykových látek. Na starosti jej měli vyškolení lektoři – žáci třetího ročníku. Dalším bodem byla pak prezentace ochranné služby.

Ve druhém ročníku, žáci absolvovali formou workshopu trestní odpovědnost mládeže a přednášku kolegů z Národní protidrogové centrály. Tématem byla aktuální situace na drogové scéně včetně návykových látek typu kraton, nikotinové sáčky nebo energetické nápoje.

Pro třetí ročník byl nachystán program z oblasti kyberbezpečnosti. První část byla věnována problematice virtuální měny a ochrany v kyberprostoru. Přednášejícím byl kolega z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Druhá část pojednávala o aspektech umělé inteligence včetně jejího možného zneužití. Toto téma patřilo pracovníkům z firmy Web3HUB Zlín.

Ve čtvrtém ročníku se uskutečnily přednášky a besedy s personalisty z policejního prezídia o možnosti přijetí do služebního poměru. Dalším bodem programu byla prezentace ochranné služby se zaměřením na speciální činnosti pyrotechnika a psovoda. Zajímavé vyprávění bylo doprovázeno i ukázkou pyrotechnického robota, pyrotechnického obleku (váží 35 kg) a ukázkou dronu. Formou krátké prezentace představil svůj útvar a odpověděl na dotazy i kolega z Národní protidrogové centrály v Praze. U čtvrtého ročníku dostala prostor i paní Jana Orlová z Českého národního registru dárců kostní dřeně.

Poslední částí u čtvrtého ročníku bylo vystoupení vrchního komisaře odboru služby odboru pořádkové policie Zlínského kraje, který hovořil o činnosti pořádkové jednotky. Při prezentaci použil i videa ze služebních zákroků, která se setkala s velkou odezvou.

Pořádková jednotka se postarala také o dynamickou ukázku – zadržení nebezpečného pachatele a v rámci statické ukázky policisté představili výstroj a výzbroj pořádkové jednotky. Žáci ocenili i přistavená služební vozidla Policie ČR. Tuto akční část viděly postupně všechny ročníky.

Jsme velice rádi za vysokou úroveň spolupráce s útvary Policie ČR. Žáci střední odborné školy vždy ocení přímý kontakt s policisty z výkonu. A možná právě oni budou jejich budoucí kolegové ve službě.