Menu

CAMBRIDGE EXAMS

Žákyně čtvrtého ročníku se přidaly k úspěšným držitelům certifikátů FCE a CAE.

Zkouška Cambridge English - prestižní, mezinárodně uznávaná a komplexní zkouška z anglického jazyka, testuje jazykové znalosti a dovednosti uchazečů na úrovni B2 a C1 a skládá se ze 4 částí: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a gramaticko-lexikální část, psaní a mluvený projev. Naše uchazečky zkoušku skládaly v jazykové škole Lingua Centrum Olomouc, se kterou již řadu let jako škola spolupracujeme.

Po dlouhé a svědomité přípravě se všem třem žákyním u zkoušky velmi dařilo a dosáhly vysokého počtu bodů ve všech částech. Žákyně 4.B -  Marie Adámková a Anita Kodytková získaly certifikát úrovně B2, žákyně 4.D Anna Krátká dokonce získala certifikát úrovně o stupeň vyšší, a to C1.

Všem děvčatům gratulujeme ke skvělému výkonu a přejeme jim mnoho dalších úspěchů!

Mgr. Bc. Eliška Wheeler