Menu

Bobřík informatiky 2023 - 16. ročník
bobr1

Tradičně se i v letošním roce naše škola připojila do celostátní soutěže „Bobřík informatiky“, která probíhala ve dnech 13. 11. – 20. 11. 2023. Je to soutěž předmětová, podporovaná Ministerstvem školství, která se letos zapojuje do projektu „Týden pro Digitální Česko“:

 • Soutěž byla zacílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
 • Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.
 • Soutěžící vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce.
 • Test byl složený ze 12 úloh a limitován časem 40 minut. V testu se nacházelo po čtyřech úlohách lehké, střední a těžké obtížnosti.
 • Soutěžení probíhalo na internetových počítačových učebnách školy.
 • Tematicky byla soutěž zaměřena do několika oblastí informatiky:
  • algoritmizace a programování
  • porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům
  • řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky)
  • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií.
 • Národního kola soutěže se zúčastnilo 208 studentů naší školy, a to v kategorii Senior (žáci 2. a 3. ročníku SOŠ) a Junior (žáci 1. ročníku SOŠ). Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal 120 bodů, z max. počtu 192 bodů.

K nejlepším v kategorii Junior na naší škole patřili žáci:

Karolína Necidová

1.D

164 bodů

Lucie Nečasová

1.D

160 bodů

Martin Kočí

1.A

147 bodů

Nejúspěšnějšími řešiteli v kategorii Senior se stali žáci:

Daniel Slaný

3.B

153 bodů

Simon Kopčil

3.C

143 bodů

Zuzana Zelinková

3.A

138 bodů

Gratulujeme nejlepším řešitelům v soutěži a děkujeme všem ostatním soutěžícím za reprezentaci školy na celostátní úrovni.

kpt. Mgr. Miroslav Kolomazník
učitel PO VVP
bobr