Menu

Extrémní překážkový závod

Dne 30. května 2023 proběhl extrémní překážkový závod pod názvem „SŠIPSÁK“ pořádaný pro školy zaměřené na problematiku bezpečnostně-právní činnosti. Akce byla organizována pro dvojčlenné týmy. Jednalo se o kombinaci běhů, slaňování, práce na laně, boulderingu, překonání zadýmeného tunelu, ručkování, střelby a první pomoci. Za nesplnění daných úkolů museli žáci uběhnout trestná kola.
Jednalo se o premiérový ročník naší účasti. Vybraní žáci 3. ročníku, reprezentující naši školu, si nevedli vůbec špatně. Obsadili celkově 5., 7. a 10. místo. Závod byl fyzicky velmi náročný. Věřím, že si závodníci odnesli nezapomenutelné zážitky a zkušenosti. Děkuji žákům tříd 3. A, 3. C - D. Lebedovi., F Genserekovi.,
J Suchému, J Roučkovi., M Sosnovskému a R. Jankové.za vzornou reprezentaci naší školy.

kpt. Mgr. Antonín Nášel