Menu

41. ročník Středoškolské odborné činnosti

Dne 21. 3. 2019 proběhlo ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově školní a městské kolo Středoškolské odborné činnosti. Soutěž zahájil zástupce ředitele školy plk. Ing. Andrej Rohál, Ph.D., za přítomnosti ředitele Gymnázia v Holešově PaedDr. Zdeňka Janalíka.

Letošního 41. ročníku SOČ se účastnilo z naší školy 6 žáků s pěti soutěžními pracemi, které byly přihlášeny do soutěžních oborů. Žáci v průběhu soutěže prokázali talent, samostatnost a invenci při řešení odborných problémů a při vlastních obhajobách ukázali schopnost svou práci nejenom odborné porotě srozumitelně vysvětlit, ale i sní diskutovat a svou práci úspěšně obhájit. Práce byly velmi pozitivně hodnoceny členy hodnotících komisí. Do okresního kola SOČ, které se koná 9. 4. 2019 na Gymnáziu v Kroměříži, postupuje všech pět soutěžních prací žáků VPŠ a SPŠ MV v Holešově, kteří obsadili jedno první místo, tři druhá místa a jedno třetí místo v následujících oborech:

Obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

2. místo - Tereza Skalská - Šikana
2. místo - Ludmila Marcinčinová, L. Mašková – Stalking součástí každodenního života
3. místo - Radek Novák – Krásy a těžkosti motokrosu

Obor 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

1. místo - Kateřina Důbravová – Když se osoby blízké dotkne smrt
2. místo - Petr Barvík- Kriminalita mladistvých

Žáci VPŠ a SPŠ MV v Holešově svými dosaženými výsledky udělali dobré jméno nejen sobě, ale i škole a jejím pedagogům, kteří jako vedoucí jednotlivých prací mají na úspěchu také nemalou zásluhu.

Účastníkům SOČ blahopřejeme a věříme, že naší školu budou úspěšně reprezentovat i v okresním kole SOČ.

PaedDr. A. Strachota