Menu

Dějepisná olympiáda 

Dne 12. 12. 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády 2022/2023, kterého se zúčastnili vybraní žáci 2. – 4. ročníků. Tematické zaměření znělo: Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992. Nutno podotknout, že toto učivo se probírá až v druhém pololetí druhého ročníku, ale to neodradilo 3 žáky z druhých ročníků (Filip Damek, 2.A, Denis Berger a Petr Mrázek, oba 2.D). Všichni soutěžící pracovali s velkým nadšením při vypracování svěřených úkolů.

Celkové pořadí dopadlo následovně:

1. místo – Roman Čermák, 3.D

2. místo – Lukáš Kocmánek, 4.C

3. místo – Kristýna Hausmatzová, 3.A.

4. místo – Denis Berger, 2.D.

Všem patří obrovská gratulace. První tři místa jsou nominována do okresního kola, které se uskuteční 16.1.2023 v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži. Všem soutěžícím budeme pevně držet palce.

I přes malou „historii“ této soutěže na naší škole, byla účast skvělá, výsledky velmi dobré. Doufáme, že v následujících ročnících bude zájem ještě vyšší.

Mgr. Pavla Pospíšilová, OVVP