Menu

Beseda s kaplanem 

V rámci semináře „Mravní a křesťanská výchova“, který se konal 9. března 2022, proběhla beseda s plk. gšt. Mgr. Jaroslavem Kníchalem, hlavním kaplanem Duchovní služby Armády České republiky. Nosným tématem besedy byly aktuální otázky související s probíhající válkou na Ukrajině, etická odpovědnost za její vznik a její dopady na duchovní hodnoty člověka, na duchovní atmosféru nejen v Evropě, ale i v celém světě. Současně v rámci besedy byly probrány otázky Duchovní služby v Armádě ČR, její historie, poslání, zaměření a konkrétní příklady činnosti. Byly zdůrazněny morální aspekty práce vojenských kaplanů v každodenní činnosti u vojenských útvarů i v zahraničních misích. V závěru besedy následovala živá diskuze k probíraným tématům.

PaedDr. Antonín Strachota
Oddělení policejních činností