Menu

Slavnostní pasování žáků 1. ročníku

Dne 7. 9. 2021 proběhlo v naší škole již tradiční pasování žáků prvního ročníku.  Jedná se o rituál, při kterém maturanti vítají nové žáky SOŠ a slavnostně je tak přijímají do svých řad. Akce se tentokrát konala v zasedací místnosti budovy B-1 za účasti vedení školy, třídních učitelů, vychovatelů a dalších pedagogů. Ihned v úvodu promluvil k žákům ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA a jeho zástupce vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D., kteří směrem k nováčkům pronesli řadu milých i povzbudivých slov a mimo jiné jim popřáli mnoho zdaru a úspěchů při studiu. Nutno podotknout, že celý rituál pasování se nesl v duchu přátelství a pohody, ke které výrazně přispělo také hudební vystoupení našich talentovaných žáků. Troufám si říci, že se vše podařilo na výbornou a věřím, že celá akce tak nemalou měrou přispěla ke snazšímu „startu“ našich nových žáků.

V závěru bych chtěl poděkovat všem zúčastněným a organizátorům, přičemž zvláštní pochvala a poděkování patří zejména těmto žákům:

  • Antonii Nicolette Stanovské za profesionální moderování akce,
  • Zuzaně Hetmánkové, Vendule Božoňové, Natálii Jadamusové, Karlu Vrbovi a Vlastimilu Palíškovi za pomoc a aktivní účast na aktu pasování,
  • Veronice Handlové, Andree Faltusové, Zuzaně Směšné, Veronice Malé, Michalu Ježovi a Matěji Slavíkovi za hudební příspěvek.

 Bc. Darek Nedbal