Menu

Úspěch v okresním kole

K tradičním soutěžím, ve kterých si středoškolští studenti kroměřížského okresu mohou poměřit své znalosti a komunikační dovednosti, patří konverzační soutěž v anglickém jazyce.

V předchozích letech se tato soutěž skládala ze dvou částí - písemné a ústní a probíhala prezenčně. Letos došlo kvůli vládním opatřením zamezujícím šíření nákazy Covid 19 k úpravě a žáci předvedli prostřednictvím aplikace Teams pouze svůj mluvený projev.

Každý soutěžící si pomocí virtuálního „kola štěstí“ vylosoval jedno téma a bez přípravy o něm 15 minut hovořil. To ovšem nebylo všechno, musel také pohotově reagovat na dotazy členů poroty.

Naši školu reprezentoval Svatopluk Recman ze třídy 3.C a jeho výkon patřil bez nadsázky k těm nejlepším. Sváťa zaujal porotu pestrou slovní zásobou, přízvukem i promyšlenou strukturou svého projevu a obsadil krásné druhé místo, což mu zajistilo postup do krajského kola, které by se mělo uskutečnit v dubnu.

Děkujeme za reprezentaci a přejeme úspěch v krajském kole

Mgr. Petra Chudárková