Menu

Soutěž v anglickém jazyce

Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce ve speciální kategorii III.C  pro střední odborné školy se letos konalo 6. února v Kroměříži.  Organizátorem byla Obchodní akademii a cílem bylo poskytnout talentovaným žákům možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu vzdělávání. Soutěž byla rozdělena do dvou částí: písemná část obsahovala poslech s porozuměním a lexikálně gramatický test, součástí ústní části bylo krátké představení soutěžícího a úvaha na dvě témata, která si soutěžící vylosovali. Ústní část probíhala bez přípravy a vedle výslovnosti a gramatické správnosti se hodnotila také jazyková pohotovost, kreativita, bohatost slovní zásoby a celkový projev soutěžících.  Komise složená z vyučujících anglického jazyka ze škol celého kroměřížského okresu měla velmi těžký úkol vybrat z desítky soutěžících ty nejlepší. Výkony všech účastníků soutěže byly vynikající a je proto obdivuhodné, že se našemu žákovi Petru Varhaníkovi z 2. D podařilo v silné konkurenci vybojovat krásné druhé místo a tím i postup do krajského kola. Kromě krásné angličtiny Petr prokázal, že má všeobecný přehled a skvělé řečnické dovednosti. Nezbývá než Petrovi popřát hodně zdaru v krajském kole, které se uskuteční 9. března 2020 na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické ve Zlíně.  

Mgr. Zuzana Dvořáková